Науково-практична конференція

«Перспективи розвитку економіки в 2022 році:
аналітичний та теоретико-методологічний аспекти
»

26 лютого 2022 року | м. Дніпро

 

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ОНЛАЙН-АНКЕТА УЧАСНИКА

 


Мета конференції:

Метою конференції є розвиток науки, а через неї й практики, поширення економічних знань серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих економістів.

Секції конференції:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 3. Економіка та управління національним господарством.
 4. Економіка та управління підприємствами.
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 8. Гроші, фінанси і кредит.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 10. Статистика.
 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

 

Інформація щодо конференції:

Робочі мови конференції: українська та англійська.

Форма участі: дистанційна.
Друкований збірник тез буде надісланий учасникам заходу протягом 20 днів після проведення конференції.

 

Умови участі:

До 23 лютого (включно) необхідно заповнити онлайн-анкету учасника та надіслати на електронну адресу заходу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні матеріали:

1) тези доповіді;

2) відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

 

Розмір організаційного внеску – 195 гривень.

Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та його поштовою пересилкою учасникам.

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів.

Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у конференції терміну.

 

Вимоги до оформлення:

 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – оформлення відповідно до встановлених вимог;
 • Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 стиль – Normal;
 • Перший рядок(шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді;
 • Другий рядок (шрифт напівжирний всі прописні) прізвище та ініціали автора; вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які його мають);
 • Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) навчальний заклад (подвійний абзац), або місце роботи;
 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм

 

Приклад оформлення тез:


ЕКОНОМІЧНІ ДИСБАЛАНСИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

КОЛОБОВ Д. Т.
аспірант кафедри менеджменту
Львівська комерційна академія
м. Львів, Україна

 • Сторінки не нумеруються.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Васильєв С.Р.)
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.
 • Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.
 • Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

 

Контактна інформація:
Наукова економічна організація "Перспектива"
+38 095 212 70 60
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду