Наша структура

Наукова економічна організація «Перспектива» знаходиться у місті Дніпро (Дніпропетровськ).

До складу Організації входять як асоційовані, так і дійсні члени. Асоційовані члени організації залучаються до проектів, що нею реалізуються у якості учасників та членів організаційного комітету, вони приймають участь у загальних зборах Наукової економічної організації «Перспектива», що скликаються кожного року. Дійсні члени організації утворюють органи управління організації:

- Наукова рада;
- Начально-методична рада;
- Рада з питань міжнародної співпраці;
- Правління організації.

Напрямки дослідження

Основними напрямками діяльності Наукової економічної організації «Перспектива» є:

  • проведення семінарів, круглих столів конференцій з актуальних економічних питань;
  • створення дієвого форуму для спілкування студентів-економістів та досвідчених фахівців;
  • друк матеріалів конференцій для розповсюдження економічних знань серед зацікавленої верстви студентів, аспірантів, науковців та економістів-практиків;
  • регулярне скликання Ради Організації задля обговорення найбільш ефективних та перспективних напрямків власної діяльності;
  • розробка планів діяльності по розвитку економічної науки, розбудові теоретико-прикладного інструментарію економічних досліджень.